Levelheaded

Disclaimer

Disclaimer levelheaded

disclaimer

Algemeen

De eenmanszaak Webber Supply (ingeschreven onder nummer 80216463 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel), hierna te noemen: ”Levelheaded”, verleent u hierbij toegang tot levelheaded.nl (hierna: ”Website”) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Levelheaded en/of derden zijn aangeleverd. Levelheaded behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van de bestelling door Levelheaded. 

Financieel

Ik ben geen professioneel adviseur en accepteer dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt. Ik kan en mag geen persoonlijk financieel advies geven en geen enkele uitlating op deze site is als persoonlijk financieel advies bedoeld. Ook eventueel mailcontact is nooit als persoonlijk financieel advies bedoeld. Ik zal inzicht geven in mijn investeringen echter blijft de verantwoordelijkheid van de gemaakte keuzes bij de persoon in kwestie.

De informatie op deze site vormt geen openbaar bod of een verzoek om effecten of financiële instrumenten aan te schaffen. Beleggen kan leiden tot verlies. Een eventueel beleggingsbesluit betreffende financiële instrumenten moet gebaseerd zijn op individueel, professioneel advies en een prospectus gepubliceerd door een bevoegde instantie.

De opstelling van teksten doet Levelheaded niet als een beleggingsadviseur of vanwege een of andere wettelijke verplichting. De informatie is verstrekt met de nodige zorg en aandacht, maar Levelheaded of ik zelf is niet aansprakelijk voor de juistheid / volledigheid van de teksten en economische informatie, wisselkoersen of algemene marktgegevens. Deze informatie en mening is representatief voor de tijd van publicatie en projecteert geen toekomstige voorspelling. Check altijd de website van een eventueel vermelde aanbieder voor de meest actuele informatie.

Privacy

Alle gegevens die je invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Levelheaded zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Levelheaded zonder je toestemming jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt. Voor meer informatie hierover zie privacyverklaring

Beperkte aansprakelijkheid

Levelheaded spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Levelheaded. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer-en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Levelheaded. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Levelheaded nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende bronbestanden, illustrator/word/excel documenten, logo’s en beeldmerken, teksten, website, foto’s en overige rechten liggen bij Levelheaded en/of haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Levelheaded.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd aangepast worden.